Nước & Sức Khỏe

Làm thế nào để uống nước một cách hiệu quả khi tập Yoga?

Nếu bạn tập yoga thì việc biết uống nước đúng cách trước, trong và sau khi tập là điều vô cùng quan trọng để ngăn ngừa việc mất nước. Trong một buổi tập điển hình, bạn có thể mất từ 1,3 - 2,3 kg trọng...

Danh sách so sánh