Bảo hành điện tử

Banner

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Kích hoạt bảo hành & Đăng ký thông tin sở hữu sản phẩm

Vui lòng điền đủ thông tin chi tiết: Tên cửa hàng (siêu thị), số nhà, đường phố (thôn xóm), Phường( Xã) , Quân (huyện) và Thành phố (tỉnh). Ví dụ : Vin Pro Đê La Thành, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Vui lòng điền đủ thông tin chi tiết: số nhà, đường phố (thôn xóm), Phường( Xã) , Quân (huyện) và Thành phố (tỉnh)
Hẹn lịch tư vấn Đăng ký thành công


Cảm ơn bạn đã đăng ký bảo hành sản phẩm A. O. Smith. Kết quả đăng ký của bạn sẽ được thông báo qua email bạn đã cung cấp.

Kích hoạt bảo hành & đăng ký thông tin sở hữu sản phẩm

Liên hệ hỗ trợ

Trực tuyến

Tư vấn trực tuyến
24 giờ, 7 ngày trong tuần

Gọi điện thoại

Hotline
1800-1228


8am- 12pm & 13pm-17pm; 7 ngày trong tuần
miễn cước phí