2001

Năm 2001, việc sáp nhập với State Industries và công ty thành viên APCOM đã làm cho A. O. Smith đạt quy mô gấp đôi và đứng đầu ngành công nghiệp máy nước nóng tại Mỹ. Tại Châu Á, A. O. Smith bắt đầu phát triển mạnh và đa dạng hóa các sản phẩm mô-tơ điện.

Danh sách so sánh