1999

Năm 1999, sản phẩm máy nước nóng của A. O. Smith đạt chứng nhận UL cấp bởi Underwriters Laboratories và xuất khẩu sang thị trường Mỹ. (Underwriters Laborateries là công ty tư vấn và cấp chứng nhận uy tín tại Mỹ. Hiện nay có tới 64 phòng thí nghiệm trên 46 quốc gia và cấp chứng chỉ cho 104 quốc gia trên toàn thế giới).

Danh sách so sánh