1996

Tái cấu trúc và phát triển toàn cầu: Giai đoạn 1996-2009, A. O. Smith đã mua lại UPPCO, mua lại lĩnh vực kinh doanh máy nén của GE (General Electric) tại thị trường Mỹ và mảng kinh doanh mô tơ điện của Magne Tek.

Hẹn lịch
tư vấn
Hẹn lịch tư vấn
Hẹn lịch tư vấn

Danh sách so sánh