2000

Năm 2000, A. O. Smith đầu tư 20 triệu đô la Mỹ mở rộng trung tâm nghiên cứu nước nóng công nghệ cao và phát triển dây chuyền sản xuất máy nước nóng tại Châu Á.

Hẹn lịch
tư vấn
Hẹn lịch tư vấn
Hẹn lịch tư vấn

Danh sách so sánh