1927

Năm 1927, các kỹ sư A. O. Smith đã hoàn thiện công nghệ hàn các đường ống thép đường kính lớn. Công nghệ đã góp phần mở ra ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên và các đường ống dẫn dầu xuyên lục địa. A. O. Smith trở thành nhà cung cấp hàng đầu của loại ống dẫn này trước khi rời khỏi lĩnh vực kinh doanh ống dẫn.

Danh sách so sánh