1925

 Năm 1925, A. O. Smith phát minh ra bình chứa áp suất cao sử dụng công nghệ hàn hồ quang để tinh lọc dầu đầu tiên. Công nghệ này được ứng dụng trong hàng loạt các công đoạn tại nhà máy lọc dầu.

Danh sách so sánh