1936

Năm 1936, A. O. Smith đã được cấp bằng phát minh sáng chế cho ứng dụng công nghệ tráng men (Glass-lined) để sản xuất máy nước nóng. Công nghệ này đã tạo ra một tiêu chuẩn mới trong ngành sản xuất nước nóng nhờ sự tiện lợi vượt bậc trong việc tạo ra nước nóng cho sinh hoạt dân cư.

Danh sách so sánh