Vì sao gọi là hệ thống lọc đầu nguồn?

Hệ thống lọc nước cho sinh hoạt của toàn bộ gia đình được lắp đặt tại đầu nguồn nước, trước khi nước được dẫn vào các thiết bị và đường ống nước sinh hoạt trong gia đình. Như vậy, nước sinh hoạt cho toàn gia đình mới được đảm bảo là nước đã qua xử lý, lọc bỏ các chất ô nhiễm và trở nên an toàn hơn.

Danh sách so sánh