Tôi được biết máy lọc nước A. O. Smith AR600-U3 không có bình chứa. Tạ – A. O. Smith Việt Nam

Tôi được biết máy lọc nước A. O. Smith AR600-U3 không có bình chứa. Tại sao lại như vậy?

Máy lọc nước A. O. Smith AR600-U3 có công suất lọc vượt trội 600GPD (600 gallons per day) tương đương công suất lọc 1.567 lít/phút, đảm bảo cho khách hàng có thể sử dụng nước tươi ngay tại vòi mà không cần bình chứa.

Danh sách so sánh