Tôi được biết máy lọc nước A. O. Smith ADR600-C-S-1 không có bình chứa. Tại sao lại như vậy?

Máy lọc nước A. O. Smith AR600-C-S-1 có công suất lọc vượt trội 600GPD (600 gallons per day) tương đương công suất lọc 1.567 lít/phút, đảm bảo cho khách hàng có thể sử dụng nước tươi ngay tại vòi mà không cần bình chứa.

Hẹn lịch
tư vấn
Hẹn lịch tư vấn
Hẹn lịch tư vấn

Danh sách so sánh