Tôi thấy trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy lọc nước và có rất nhiều tiêu chuẩn kiểm nghiệm vậy A. O. Smith có các tiêu chuẩn kiểm nghiệm đó không và nếu có thì có điểm gì nổi bật hơn các thương hiệu đó ?

Đúng vậy, trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy lọc nước nhưng chỉ có một số thương hiệu là đạt tiêu chuẩn được bày bán tại một số siêu thị có uy tín (quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại các siêu thị này), và đều được kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn có các chứng nhận của các tổ chức uy tín hàng đầu trên thế giới là NSF International (National Sanitary Foundation International) là Hiệp hội an toàn thực phẩm và nước uống quốc tế của Mỹ – một trong ba tổ chức giám định độc lập, phi Chính phủ, phi lợi nhuận uy tín toàn cầu (bên cạnh WQA – Water Quality Association Tổ chức phi lợi nhuận uy tín hàng đầu thế giới về kiểm tra chất lượng nước quốc tế và UL – Underwriters Laboratories Tổ chức chứng nhận của Mỹ.) , chi tiết khách hàng có thể tham khảo thêm tại website aosmith.com.vn của chúng tôi để có thể có sự so sánh rõ ràng hơn.

Danh sách so sánh