Khi sử dụng sản phẩm máy lọc không khí của A. O. Smith làm thế nào tôi có thể nhận biết được thời gian cần phải thay thế màng lọc?

Máy lọc không khí được trang bị cảnh báo thay thế màng lọc. Khi màng lọc còn hoạt động tốt thì hệ thống đèn hiển thị màu xanh, và khi đến thời hạn thay thế màng lọc thì trên màn hình của hệ thống sẽ hiển thị màu vàng để báo hiện màng lọc sắp phải thay thế. Khi biểu tượng là màu đỏ thì lõi lọc cần được thay thế ngay lập tức để đảm bảo chất lượng không khí đầu ra là tốt nhất.

Danh sách so sánh