Đèn UV trong hệ thống lọc đầu nguồn A. O. Smith có loại bỏ E.coli không?

Có. Để loại bỏ 99,99% E.coli cần lượng tia UV từ 6 đến 10mJ/cm2. Đèn UV sử dụng trong hệ thống lọc đầu nguồn A. O. Smith có cường độ hoạt động tối thiểu là 30mJ/cm2 nên hoàn toàn có khả năng loại trừ và kìm hãm sự phát triển của E.coli trong nguồn nước của bạn.

Hẹn lịch
tư vấn
Hẹn lịch tư vấn
Hẹn lịch tư vấn

Danh sách so sánh