Đèn UV trong hệ thống lọc đầu nguồn A. O. Smith có loại bỏ E.coli không?

Có. Để loại bỏ 99,99% E.coli cần lượng tia UV từ 6 đến 10mJ/cm2. Đèn UV sử dụng trong hệ thống lọc đầu nguồn A. O. Smith có cường độ hoạt động tối thiểu là 30mJ/cm2 nên hoàn toàn có khả năng loại trừ và kìm hãm sự phát triển của E.coli trong nguồn nước của bạn.

Danh sách so sánh