Đèn UV có diệt được vi khuẩn không?

Khả năng diệt khuẩn của đèn UV đạt tới 99.99% với hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút. Sử dụng đèn UV mang lại kết quả tốt hơn so với cách diệt khuẩn sử dụng hóa chất hoặc các phương pháp vật lý khác.

Danh sách so sánh