Cloramin là gì? Hệ thống lọc đầu nguồn của A. O. Smith có loại bỏ chất này không?

Cloramin là một chất khử trùng được tạo thành bởi Clo và Amoniac. Tại một số nơi, chất này được dùng thay thế cho Clo khi khử trùng nước. Cloramin được sử dụng vì 2 lý do: 1. Cloramin ít phản ứng hơn Clo nên ít sản sinh ra các chất phụ trong quá trình khử trùng nước. 2. Cloramin có tính bền vững cao hơn, nên nó có thể tồn tại lâu trong quá trình lọc nước từ đầu nguồn cho tới khi nước được phân bố tới từng hộ gia đình. Hệ thống lọc nước đầu nguồn AOS AQUA-1000 của A. O. Smith được chứng nhận giảm thiểu tới trên 97% lượng clo trong nước. Quá trình loại bỏ Clo thực chất cũng giống quá trình loại bỏ Cloramin. Do đó, hệ thống lọc đầu nguồn AOS AQUA-1000 có thể giúp bạn loại bỏ hợp chất này trong nước. Tuy nhiên, điểm khác biệt căn bản giữa Cloramin và Clo trong quá trình này là Cloramin có thể làm tiêu hao carbon hoạt tính trong các bình chứa, làm giảm hiệu quả hoạt động của bộ lọc.

Danh sách so sánh