Bộ lọc nước đầu nguồn AOS AQUA-1000 xử lý được bao nhiêu % Clo trong nước và sử dụng được trong bao lâu?

Bộ lọc nước đầu nguồn AOS AQUA-1000 được chứng nhận bởi NSF International về khả năng giảm tới trên 97% lượng Clo trong nước, hoạt động liên tục trong 10-12 năm đối với điều kiện nước máy sinh hoạt tiêu chuẩn, trong suốt thời gian hoạt động, hệ thống sẽ lọc được khoảng 3.785 triệu lít nước.

Danh sách so sánh