Bình chứa trên của bộ lọc đầu nguồn AOS-AQUA1000 sử dụng vật liệu lọc gì?

Bộ lọc đồng kẽm và đá khoáng chất gồm hỗn hợp khoáng chứa 55% đồng và 45% kẽm giúp lọc bỏ clo và các kim loại nặng trong nước, đá khoáng chất giúp duy trì độ pH của nước. Các vật liệu lọc này đều có tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa vi khuẩn và vi sinh vật phát triển bên trong bình chứa.

Danh sách so sánh