Trung tâm Công nghệ của A. O. Smith tại Mỹ

Trung tâm Công nghệ của A. O. Smith (CTC) được dành riêng cho việc phát triển các sản phẩm năng lượng mới và các quy trình của công ty. Trung tâm hoạt động với sứ mệnh "tích cực mang đến những công nghệ tiên tiến có tầm ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh."

Chiến lược của CTC là:

  • Tìm kiếm, xác định và đánh giá các trình điều khiển công nghệ có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh;
  • Hỗ trợ chiến lược công nghệ toàn cầu của các đơn vị vận hành bằng cách cộng tác với họ để tạo ra những nhu cầu có giá trị lớn nhất;
  • Chủ động xác định, phát triển và triển khai các công nghệ tiên tiến để đáp ứng những nhu cầu đó;
  • Cân bằng nhu cầu kinh doanh trong ngắn và dài hạn.

Quy mô: 4645,2 m²; bao gồm các phòng thí nghiệm và không gian văn phòng

Phạm vi nghiên cứu: Các lĩnh vực mà CTC quan tâm là những lĩnh vực được xây dựng dựa trên những thế mạnh cơ bản của A. O. Smith về thị trường hay công nghệ hiện có, với việc chú trọng vào hiệu quả năng lượng và xử lý nước. Bao gồm: các hình mẫu về máy nước nóng hiện đại; công nghệ xử lý nước tiên tiến; khoa học và kỹ thuật vật liệu; quy trình sản xuất tiên tiến; và điện tử.

 

Các yếu tố tổ chức chính của CTC bao gồm:

  • Điện tử - đội ngũ này tham gia phát triển bộ phận kiểm soát và cảm biến điện tử dùng cho các thiết bị đun nóng và xử lý nước;
  • Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu - đội ngũ này tập trung nghiên cứu các vật liệu mới làm tăng hiệu suất sản phẩm, tăng độ tin cậy hay giảm chi phí. Nhóm cũng đánh giá nguyên vật liệu dùng cho các thiết bị xử lý nước tiên tiến;
  • Công nghệ cơ nhiệt - nhóm này nghiên cứu các ứng dụng thực tiễn liên quan đến chuyển đổi năng lượng và quản lý nhiệt, với trọng tâm là sản phẩm có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, bền, hoặc chi phí thấp;
  • Công nghệ xử lý nước - đội ngũ này sẽ hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm hiện đang diễn ra ở Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm mới và hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm cũng sẽ nắm bắt các cơ hội xử lý nước dùng cho xuất khẩu và hỗ trợ nhóm phát triển doanh nghiệp khi A. O. Smith đi sâu vào lĩnh vực xử lý nước.

Lịch sử: A. O. Smith đã hỗ trợ một nhóm kỹ thuật chuyên tập trung vào các sản phẩm và quy trình công nghệ từ năm 1920. Chức năng của CTC chính thức được chỉ định vào năm 1975; Trung tâm Công nghệ Milwaukee mở cửa vào năm 1983.

Nguồn: http://www.aosmith.com/About/Corporate-Technology-Center/

Danh sách so sánh