Thông báo thay đổi giá sản phẩm và dịch vụ A. O. Smith năm 2023

Căn cứ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng. Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022, giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10% xuống 8%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2022.

Theo quy định nêu trên, chúng tôi xin thông báo tới các Quý Đối Tác và Khách Hàng của Công ty TNHH A. O. Smith Việt Nam: “Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, chúng tôi áp dụng thuế suất 10%” với sản phẩm và dịch vụ trên toàn quốc.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo hotline sau:

Hotline: 19002689 – 18001228

Tổng đài cố định: 024.73001228 – 024.71081228. 

Danh sách so sánh