A. O. Smith tiếp tục được tạp chí uy tín Industry Week lựa chọn vào danh sách “50 Nhà Sản Xuất Tốt Nhất Hoa Kỳ” năm 2019

Năm 2019, A. O. Smith một lần nữa được ghi tên vào danh sách “50 Nhà Sản Xuất Tốt Nhất Hoa Kỳ” với xếp hạng ở vị trí 34. Danh sách này bao gồm nhiều công ty nổi bật tại Mỹ trong các lĩnh vực sản xuất khác nhau, như Apple, Clorox, PepsiCo và Toro.

Danh sách “50 Nhà Sản Xuất Tốt Nhất Hoa Kỳ” của tạp chí uy tín Industry Week được lựa chọn hàng năm, dựa trên việc xếp hạng các công ty đại chúng trong IndustryWeek U.S. 500 – danh sách các công ty lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất tại Mỹ.

Các công ty được xếp hạng dựa trên tình hình tài chính tương ứng với sáu chỉ số chính trong thời gian ba năm. Các chỉ số này bao gồm số vòng quay hàng tồn kho, tỷ suất lợi nhuận, số vòng quay tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, lợi nhuận trên vốn và tăng trưởng doanh thu. Kết quả hoạt động năm gần đây nhất (2018) chiếm 50% trọng số, năm 2017 chiếm 30% và năm 2016 đóng góp 20% trọng số trong công thức xếp hạng năm 2019 của Industry Week.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ của “50 Nhà Sản Xuất Tốt Nhất Hoa Kỳ” tại đây.

Danh sách so sánh