1914

Năm 1914 công ty phát minh ra động cơ Smith Motor Wheel, một loại động cơ chạy bằng xăng cho xe đạp. Sau 3 năm, động cơ này được phát triển thành chiếc Smith Flyer – được coi là chiếc xe thể thao đầu tiên của thế giới.

Danh sách so sánh