1906

Năm 1906, công ty nhận đơn hàng lớn từ hãng xe Ford với 10,000 khung xe, điều này thúc đẩy A. O. Smith phát triển một quy trình sản xuất hàng loạt. Công ty đã tạo ra một bước đột phá trong ngành cơ khí khi sở hữu nhà máy lắp ráp khung xe ô tô đầu tiên trên thế giới. Bốn năm sau, công ty trở thành nhà sản xuất khung xe lớn nhất Bắc Mỹ.

Danh sách so sánh