Tin tức – A. O. Smith Việt Nam

Tin tức

Khai thác nước ngầm làm tăng nguy cơ nhiễm asen tại khu vực Đông Nam Á

Nếu cứ khai thác nước ngầm với tốc độ như hiện nay, Hà Nội sẽ đối mặt với rất nhiều nguy cơ nhiễm độc asen (thạch tín).Tình trạng khai thác nước ngầm trên quy mô lớn tại Đông Nam Á đang dẫn tới nguy cơ...

Danh sách so sánh