1899

Năm 1889, công ty gia nhập ngành sản xuất xe đạp và giới thiệu loại khung xe ép bằng các tấm thép, công nghệ này sau này đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất khung xe. Sáu năm sau, công ty nhanh chóng trở thành nhà sản xuất phụ tùng xe đạp lớn nhất thế giới vào thế kỷ 19.

Danh sách so sánh