1874

Năm 1874, A. O. Smith được thành lập lần đầu tiên ở Milwaukee, thành phố lớn thứ 25 tại Mỹ bởi Charles Jeremiah Smith. Ban đầu công ty là một xưởng cơ khí chế tạo phụ tùng cho xe nôi trẻ em, sau đó công ty gia nhập ngành sản xuất xe đạp với sự cải tiến trong công nghệ chế tạo khung xe từ các tấm thép kim loại.

Danh sách so sánh