Technical supervisor (Hanoi) – A. O. Smith Việt Nam

Technical supervisor (Hanoi)


JOB DESCRIPTION

 

Position:

Technical CUM Customer Service Supervisor

Department:

Customer Service

Vacant:

01 – Hanoi

Reporting line:

Customer Service Manager

 

JOB REQUIREMENTS

Education:

-          Graduated from technical training center or colleague is preferred.

Experience:

 

-          Minimum 2 years of experiences  in the same position and have knowledge of water purification is an advantage.

Capabilities:

-          Ability to organize and manage works

-          Must be self-motivated and capable of working independently and under pressure.

-          Must be determinate and sense of responsibility for assigned works

Other requirements:

 

-          Has a positive attitude and passion to provide good customer service

 

ROLE: Able to implement the Technical and Customer Service activities effectively.

 

RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES

No.

Description

Measurement

1

Must be able to understand, troubleshoot and install the Water Purifier/ Air Purifier for proper operation.

 

2

Train & supervise installers, technician in the field to ensure that the proper installation, operation.

 

3

Work with Authorized Service Center to control after sale service activities in Provinces.

 

4

Plan and conduct customer surveys to improve service in meeting customer needs

 

5

Troubleshoot all issues and problems on the water purifier/ air purifier.

 

6

Deliver after sales, installation, maintenance service via contact center.

 

7

In coordination with customer service manager, customer service ( hotline) to plan and assign working task for installers.

 

8

Provide quality service to obtain optimum customer satisfaction & build good relationship with both internal and external customers

 

9

Recommends potential improvements, products, services or actions to management by collecting customer information and analyzing customer needs

 

10

Managing customer relation and handle special cases of customer complaints and requests with corrective actions.

 

 

 

 

 

Package:

 

·         Gross salary: 18 mil

·         13th month salary

·         SHU Insurance, Premium Health Care

·         Bonus:

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

Vị trí:

Giám sát kỹ thuật và Dịch vụ khách hàng

Phòng ban:

Dịch vụ khách hàng

Số lượng:

01 – Hà Nội

Quản lý trực tiếp:

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

 

YÊU CẦU

Education:

-          Tốt nghiệp đại học/cao đẳng hệ chính quy

-          Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật

Kinh nghiệm:

 

-          Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí đương đương và có kiến thức về máy lọc nước là một điểm mạnh.

Yêu cầu:

-          Có khả năng tổ chức và quản lý tốt công việc

-          Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao

-          Có tính cam kết và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc

Yêu cầu khác:

 

-          Có thái độ tích cực và có niềm đam mê trong công việc để có thể mang đến cho khách hàng Dịch vụ tốt nhất.

 

TRÁCH NHIỆM: Thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến kỹ thuật và dịch vụ khách hàng.

 

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ

No.

Mô tả

Tỷ lệ

1

Có kiến thức, có khả năng lăp đặt và khắc phục sự cố Máy lọc nước/Máy lọc không khí.

 

2

Đào tạo & giám sát thợ lắp đặt, kỹ thuật viên trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng việc lắp đặt, vận hành phù hợp.

 

3

Làm việc với Trung tâm dịch vụ ủy quyền để kiểm soát các hoạt động dịch vụ sau bán hàng ở các tỉnh.

 

4

Lập kế hoạch và thực hiện khảo sát để cải thiện dịch vụ trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 

5

Khắc phục mọi sự cố trên máy lọc nước/máy lọc không khí.

 

6

Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thông qua trung tâm liên lạc.

 

7

Phối hợp với Trưởng phòng dịch vụ khách hàng và bộ phận Hotlines để lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ làm việc cho Kỹ thuật viên.

 

8

Cung cấp dịch vụ chất lượng để có được sự hài lòng của khách hàng tối ưu & xây dựng mối quan hệ tốt với cả khách hàng nội bộ và bên ngoài.

 

9

Đề xuất các cải tiến về sản phẩm, dịch vụ hoặc hành động cho quản lý bằng cách thu thập thông tin khách hàng và phân tích nhu cầu của khách hàng

 

10

Quản lý quan hệ khách hàng và xử lý các trường hợp khiếu nại và yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

 

 

 

 

Chính sách đãi ngộ:

 

·         Lương cơ bản: 18,000,000

·         Lương tháng thứ 13

·         Đóng bảo hiểm đẩy đủ theo quy định hiện hành (BHXG< BHYT, BHTN)

·         Bảo hiểm khám chữa bệnh cao cấp

·         Thưởng: tối đa 20% tổng lương gộp cả năm

 


Please Send CV to hr@aosmith.com.vn before 19 August 2019.

Danh sách so sánh