Giá trị nghề nghiệp

Những giá trị của A. O. Smith

Chúng tôi tin tưởng sự trung thực và đạo đức trong hoạt động kinh doanh đã được thực hiện từ những ngày đầu thành lập A. O. Smith vào năm 1874 cho đến nay.

Chúng tôi cũng tin rằng sự tận tâm phục vụ, chăm sóc khách hàng chu đáo là lý do mà A. O. Smith giành được vị thế dẫn đầu trong mọi lĩnh vực mà chúng tôi tham gia. Và đây cũng là lý do tại sao mà các khách hàng luôn muốn gắn bó dài hạn với A.O. Smith hơn 40 năm qua.

Tại A. O. Smith, chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng lẫn nhau, nơi mà bạn có thể phát huy hết tiềm năng để có thể phát triển và đi tới thành công. Bởi chính điều này, các nhân viên của chúng tôi luôn tận tâm gắn bó làm việc tại A. O. Smith trong nhiều năm.

Đạo đức kinh doanh là một phần quan trọng trong văn hóa tập đoàn A. O. Smith, tất cả các nhân viên đều được đào tạo kỹ lưỡng về tính trung thực, liêm chính trong quá trình làm việc. Chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh với chung một tâm niệm và mục tiêu chung:

  • Đạt tăng trưởng tốt nhất.
  • Coi trọng tính sáng tạo đổi mới.
  • Giữ gìn danh tiếng tốt.
  • Xây dựng một môi trường làm việc tốt.
  • Là một thành viên tốt.