DỊCH VỤ VIP CARE

QUYỀN LỢI GÓI VIP CARE

I. Dành cho dòng máy lọc không khí KJ420F-B01 và KJ500F-B01

  • Tặng 02 cặp màng lọc sơ cấp
  • Tặng 05 lần chăm sóc đặc biệt
  • Lịch chăm sóc:

Lần 1: trong vòng 1 tuần kể từ khi kích hoạt, hướng dẫn sử dụng lần đầu.
Lần 2: trong vòng 3 tháng kể từ khi kích hoạt, kiểm tra vệ sinh các bộ phận của máy.
Lần 3: trong vòng 6 tháng kể từ khi kích hoạt, kiểm tra vệ sinh các bộ phận của máy – thay 01 cặp màng lọc sơ cấp.
Lần 4: trong vòng 9 tháng kể từ khi kích hoạt, kiểm tra vệ sinh các bộ phận của máy.
Lần 5: trong vòng 12 tháng kể từ khi kích hoạt, kiểm tra vệ sinh các bộ phận của máy – thay 01 cặp màng lọc sơ cấp.

*Gói này chỉ áp dụng cho sản phẩm máy lọc không khí KJ420F-B01 và KJ500F-B01 và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
*Trong trường hợp khách hàng cần thay thế màng lọc trước thời hạn gói VIP CARE quy định thì sẽ được tính luôn như 1 lần thay thế của gói VIP CARE.
*Trong trường hợp đến hạn thay thế màng lọc theo gói VIP CARE mà máy báo chưa cần thay thế màng, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:
• Thay màng lọc ngay
• Nhận màng lọc từ A.O.Smith để thay thế sau. Trong trường hợp này, mọi chi phí phát sinh liên quan đến thay thế màng lọc sau đó, A.O.Smith sẽ không chi trả.
*Chính sách VIP CARE áp dụng đồng thời với chính sách bảo hành thông thường của hãng.

II. Dành cho dòng máy lọc nước AR75-U2 và AR600-U3
Máy lọc nước tích hợp UVMáy lọc nước tích hợp UV A.O.Smith AR75-U2

  • Tặng 01 lõi PP, 01 lõi Carbon, 01 lõi PAC, 01 đèn UV
  • Tặng 04 lần chăm sóc đặc biệt
  • Lịch chăm sóc:

Lần 1: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trong vòng 3 tháng kể từ khi kích hoạt.
Lần 2: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trong vòng 6 tháng kể từ khi kích hoạt.
Lần 3: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trong vòng 9 tháng kể từ khi kích hoạt.
Lần 4: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trong vòng 12 tháng kể từ khi kích hoạt. Thay thế 01 lõi PP, 01 lõi Carbon, 01 lõi PAC, 01 đèn UV trong vòng 12 tháng kể từ khi kích hoạt.

*Gói này chỉ áp dụng cho sản phẩm máy lọc nước AR600-U3 và AR75-U2 và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
*Trong trường hợp khách hàng cần thay thế lõi lọc trước thời hạn gói VIP CARE quy định thì sẽ được tính luôn như 1 lần thay thế của gói VIP CARE.
*Trong trường hợp đến hạn thay thế lõi lọc theo gói VIP CARE mà máy báo chưa cần thay thế màng, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:
• Thay lõi lọc ngay
• Nhận lõi lọc từ A.O.Smith để thay thế sau. Trong trường hợp này, mọi chi phí phát sinh liên quan đến thay thế màng lọc sau đó, A.O.Smith sẽ không chi trả.
*Chính sách VIP CARE áp dụng đồng thời với chính sách bảo hành thông thường của hãng.