Trên thực tế trong quá trình sử dụng máy lọc nước, việc xác định được thời gian để thay thế lõi lọc là vô cùng cần thiết. Với công nghệ tiên tiến mỗi sản phẩm máy lọc nước của A. O. Smith được tích hợp hệ thống kiểm soát điện tử. Căn cứ vào lượng nước tinh khiết thực tế sử dụng hàng ngày để kiểm soát và cảnh báo cho người dùng biết, và khi đến thời hạn thay thế lõi lọc thì trên màn hình của hệ thống sẽ hiển thị màu vàng để báo hiện lõi lọc sắp phải thay thế. Khi biểu tượng là màu đỏ thì lõi lọc cần được thay thế ngay lập tức để đảm bảo chất lượng nước đầu ra là tốt nhất.

Khi sử dụng sản phẩm máy lọc nước của A. O. Smith làm thế nào tôi có thể nhận biết được thời gian cần phải thay thế lõi lọc?

Áp dụng: 20/08/2018 đến ngày 16/09/2018


SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Danh sách so sánh