Phòng 4, Tầng 10, Tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14897.0134906324!2d105.8193155!3d21.0225456!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x8c24f4f1dfb45476!2sHAREC%20Building!5e0!3m2!1sen!2s!4v1625663013092!5m2!1sen!2s

####

08h00-18h00 (Thứ Hai - Chủ Nhật)

####

https://www.google.com/maps/place/HAREC+Building/@21.0225456,105.8193155,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8c24f4f1dfb45476!8m2!3d21.0225456!4d105.8193155

Danh sách so sánh