PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN – A. O. Smith Việt Nam

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG - TRẢ TIỀN MẶT:

Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt chỉ áp dụng tại khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Thanh toán trực tuyến ONEPAY

BƯỚC 1: CHỌN SẢN PHẨM

 

Bước 2: Chọn mua sản phẩm

Bước 3: Thanh toán đơn hàng

3.1 Click thanh toán cho đơn hàng

3.2 Nhập địa chỉ thanh toán

3.3 Chọn phương thức thanh toán qua ONEPAY để tiến hành thanh toán.

Chọn tài khoản ngân hàng bạn sử dụng để thanh toán:

3.4 Nhập thông tin thẻ để thanh toán.

Bạn nhập thông tin thẻ gồm:

  • Tên chủ thẻ (tên in trên thẻ, không có dấu)
  • Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng)
  • Ngày phát hành (phần “MEMBER SINCE” trên mặt thẻ)
  • Nhấn nút “Thanh toán” để xác thực chủ thẻ.

3.5. Xác nhận thông tin từ phía ngân hàng để hoàn tất giao dịch và hoàn tất thanh toán.

Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán qua cổng ONEPAY.