Catalogue sản phẩm

https://drive.google.com/file/d/158MNs03rqrrHFtM3XTuusjV7GmbAqUFT/view

0₫

Thêm vào so sánh

Hướng dẫn sử dụng

http://file.hstatic.net/1000286959/file/user_manual_a1_a2.pdf

0₫

Thêm vào so sánh

Máy lọc nước A. O. Smith A1

Tính năng:

  • Lõi tiền lọc Prefilter lắp ngoài máy
  • Hệ thống tích hợp tối ưu hóa iOSm.
  • Cảnh báo thay thế lõi lọc.

9,300,000₫

Thêm vào so sánh

User Manual

https://drive.google.com/uc?authuser=0&id=0B9gzsIqqzVz3ZkY0QlhZV1E0aWM&export=download

0₫

Thêm vào so sánh