Tôi được biết máy lọc nước của A. O. Smith được tích hợp hệ thống kiểm soát điện tử EPM. Vậy cơ chế hoạt động của hệ thống này như thế nào và hệ thống này mang lại lợi ích gì cho người sử dụng?

Hệ thống kiểm soát điện tử EPM (Electronic Purifying Management) tích hợp thiết bị điện tử chuyên dụng của A. O. Smith kết nối với máy lọc nước thông qua cổng USB trên máy lọc sẽ đảm bảo gia đình bạn có cuộc sống tiện nghi nhất, nguồn nước tinh khiết nhất với chức năng:

– Cảnh báo thay lõi lọc
– Cảnh báo rò rỉ
– Sục rửa lõi lọc tự động
– Van điện từ tích hợp
– Cảnh báo lỗi vận hành

Danh sách so sánh