Model KJ420 và KJ500 khác nhau ở điểm nào?

Về hình dáng bên ngoài, hai dòng máy này không có sự khác biệt, tuy nhiên về công suất lại có sự khác biệt. Quý khách có thể xem kỹ thông tin phần thông số kỹ thuật của hai dòng máy để phân biệt:
Dòng KJ420F – B01 có công suất lọc bụi là 420m3/giờ, công suất lọc Fomanđêhít là 100m3/giờ
Dòng KJ500F – B01 có công suất lọc bụi là 500m3/giờ, công suất lọc Fomanđêhít là 120m3/giờ

Danh sách so sánh