Máy lọc không khí của A.O.Smith có chức năng lọc bụi không? – A. O. Smith Vietnam

Does A.O.Smith's air purifier have dust filtering function?

Có. Máy lọc không khí của A.O.Smith có khả năng lọc đến những hạt bụi siêu mịn có kích thước vô cùng nhỏ PM2.5.

Danh sách so sánh