1988

Năm 1988, A. O. Smith và L.R.Smith là hai cha con đầu tiên trên thế giới được giới thiệu vào bảo tàng “Automative Hall of Hame” – Bảo tàng tôn vinh những nhân vật có đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Hẹn lịch
tư vấn
Hẹn lịch tư vấn
Hẹn lịch tư vấn

Danh sách so sánh