1975

Giai đoạn 1975-1995, A. O. Smith đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang thị trường Nam Mỹ và máy nước nóng sang thị trường Châu Á. A. O. Smith cũng đa dạng hóa sản phẩm của mình bằng việc đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mô-tơ điện.

Danh sách so sánh