2014

Năm 2014, tập đoàn A. O. Smith kỷ niệm 140 năm thành lập với nhiều thành tựu đạt được trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực máy nước nóng và máy lọc nước, công nghệ xử lý nước.

Danh sách so sánh